Šta je opština

Opština Vlasotince je osnovna teritorijalna jedinica u kojoj se ostvaruje lokalna samouprava, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Osnivanju, ukidanju i promeni teritorije opštine Vlasotince  prethodi savetodavni referendum  na teriroiji opštine.

Granicu opštine čine naseljena mesta, odnosno granice katastarskih opština koje se graniče sa susednim opštinama.

Naseljena mesta

Teritoriju opštine čine naseljena mesta, odnosno područja katastarskih opština i to:

Red.
br.
Naseljeno mesto Katastarska opština
1. Aleksine
Aleksine
2. Batulovce
Batulovce
3. Boljare
Boljare
4. Borin Do
Borin Do
5. Brezovica
Brezovica
6. Vlasotince
Vlasotince-grad, Vlasotince-van varoš
7. Gložane
Gložane
8. Gornja Lopušnja
Gornja Lopušnja
9. Gornja Lomnica
Gornja Lomnica
10. Gornji dejan
Gornji dejan
11. Gornji Orah
Gornji Orah
12. Gornji Prisjan
Gornji Prisjan
13 Gradište
Gradište
14. Gunjetina
Gunjetina
15. Dadince
Dadince
16. Donja Lopušnja
Donja Lopušnja
17. Dobroviš
Dobroviš
18. Donja Lomnica
Donja Lomnica
19. Donje Gare
Donje Gare
20. Donji Dejan
Donji Dejan
21. Donji Prisjan
Donji Prisjan
22. Zlatićevo
Zlatićevo
23. Jastrebac
Jastrebac
24. Javorje
Javorje
25. Jakovljevo
Jakovljevo
26. Kozilo
Kozilo
27. Konopnica
Konopnica
28. Komarica
Komarica
29. Kruševica
Kruševica
30. Ladovica
Ladovica
31. Lipovica
Lipovica
32. Orašje
Orašje
33. Kukavica
Orašje
34. Ostrc
Ostrc
35. Pržojne
Pržojne
36. Prilepac
Prilepac
37. Ravna Gora
Ravna Gora
38. Ravni Del
Ravni Del
39. Samarnica
Samarnica
40. Svođe
Svođe
41. Skrapež
Skrapež
42. Sredor
Sredor
43. Stajkovce
Stajkovce
44. Stranjevo
Stranjevo
45. Tegošnica
Gornji Orah - Jakovljevo
46. Crna Bara
Crna Bara
47. Crnatovo
Crnatovo
48. Šišava
Šišava
 

 

budzet1
Informator1
kler1
Slor1
pki
vodic1

 Vremenska prognoza:


Vesti

Pratite nas
Twiter
YouTube
LinkedIn
Google+